TREĆI HRVATSKO - RUSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

27.-29. ožujka 2015. Opatija, Hotel "4 Opatijska cvijeta - Royal", Hrvatska

Depresija, suicid, ovisnosti, shizofrenija i psihoonkolobija

Psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme i sociološki pristup
više...NOVOSTI

19. veljače 2013.

Zbornik sažetaka

Preuzmite online zbornik sažeaka više...

Program usmenih prezentacija

Preuzmite program usmenih prezentacija više...PRVI HRVATSKI - RUSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

01.-03. ožujka 2013. Opatija, Hrvatska

Depresija, ovisnost i suicid

Psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme, sociološki pristup i pravni odgovor. više...NOVOSTI

15. rujan 2012.

Brošura DEPRESIJA I DUHOVNOST

Preuzmite online brošuru više...PRVI HRVATSKI KONGRES DUHOVNE PSIHIJATRIJE
s međunarodnim sudjelovanjem

11.-13. veljače 2011. Opatija, Hrvatska

Depresija, suicid i patologija seksualnosti

Psihijatrijski i teološki aspekti, etičke dileme, sociološki pristup i pravni odgovor. više...NOVOSTI

3. veljače 2011.

Zbornik sažetaka

Preuzmite online zbornik sažeaka više...

Program kongresa i program usmenih prezentacija

Preuzmite program kongresa više...

Preuzmite program usmenih prezentacija više...

Hrvatski institut za duhovnu psihijatriju
Mate Lovraka 20, 51000 Rijeka
Telefon: +385 98 715 999
Fax: +385 51 624 330
E-mail: hidp.cisp@gmail.com
OIB: 76735848021

Copyright © 2010. hidp.hr (PZSII 2013.)
All Rights Reserved.

Izrada i održavanje: Nava Adria